View Jain Stavan

Bhulo bhale biju badh maa baap ne bhulsho nahi

Download
Share Stavan:
Category : Gujrati jain song
Size : 5.95 MB
Duration : 06:29 Mins
Download Count : 6628
Uploaded On : 01 September 2014 12:40:49
Stavan Lyrics:

Bhulo bhale biju badhu, maa bap ne bhulasho nahi ,
Aganit chhe upakar ena , e  kadi visarasho nahi ......1

Asahya vethi vedana, tyare dithu tam mukhadu
E punit janana kalaja , patthar bani chhundasho nahi...2

Lakho ladavya lad tamane , kod sau pura karya
E kod puranar na , kod purava bhulasho nahi....3

Lakho kamata ho bhale , maa bap jena na tharya
E lakh nahi pan rakh chhe , e manavu bhulasho nahi....4u

Santan thi seva chaho , santan chho seva karo,
Jevu karo tevu bharo ,e manavu bhulasho nahi ......5

bhine sui ne pote ane , suke suvadaya aapane
Eni amimay aankhane ,bhuline bhinjavaso nahi......6

Pushpo bichhavya premthi , jene tamara rah par
E rahabarna rah par kantak kadi banasho nahi .....7

Dhan kharachata malashe badhu ,mata-pita malashe nahi
Pal pal punit e charan keri chhahana bhulasho nahi ..8

Related Stavans
 
Stavan Name : Jogi Thai Ne Chalya
Size : 10.14 MB Duration : 05:32
Download Count : 2067
Stavan Name : Arji Sunlo Nem Nagina
Size : 11.01 MB Duration : 06:00
Download Count : 2335
Stavan Name : Man Usiki Karu Prarthana
Size : 1.16 MB Duration : 07:14
Download Count : 1274
 
Stavan Name : Prabhu Tara Kholama 807
Size : 6.33 MB Duration : 06:54
Download Count : 1902
 
 
Subscribe
Email: