View Jain Stavan

Bhulo bhale biju badh maa baap ne bhulsho nahi

Download
Share Stavan:
Category : Gujrati jain song
Size : 5.95 MB
Duration : 06:29 Mins
Download Count : 7066
Uploaded On : 01 September 2014 12:40:49
Stavan Lyrics:

Bhulo bhale biju badhu, maa bap ne bhulasho nahi ,
Aganit chhe upakar ena , e  kadi visarasho nahi ......1

Asahya vethi vedana, tyare dithu tam mukhadu
E punit janana kalaja , patthar bani chhundasho nahi...2

Lakho ladavya lad tamane , kod sau pura karya
E kod puranar na , kod purava bhulasho nahi....3

Lakho kamata ho bhale , maa bap jena na tharya
E lakh nahi pan rakh chhe , e manavu bhulasho nahi....4u

Santan thi seva chaho , santan chho seva karo,
Jevu karo tevu bharo ,e manavu bhulasho nahi ......5

bhine sui ne pote ane , suke suvadaya aapane
Eni amimay aankhane ,bhuline bhinjavaso nahi......6

Pushpo bichhavya premthi , jene tamara rah par
E rahabarna rah par kantak kadi banasho nahi .....7

Dhan kharachata malashe badhu ,mata-pita malashe nahi
Pal pal punit e charan keri chhahana bhulasho nahi ..8

Related Stavans
 
Stavan Name : Mere Manme Veer 805
Size : 4.89 MB Duration : 05:20
Download Count : 6709
Stavan Name : Kyare Banish Hu Sachore Sant
Size : 6.06 MB Duration : 06:36
Download Count : 5251
Stavan Name : Man Usiki Karu Prarthana
Size : 1.16 MB Duration : 07:14
Download Count : 1383
 
Stavan Name : Ruda Rajmahal Ne tyagi Pelo
Size : 4.86 MB Duration : 05:18
Download Count : 9013
 
 
Subscribe
Email: